News

24
Nov, 2014

RSU Medicīnas Izglītības tehnoloģiju centrā norisinājās dermatoķirurģijas kursi

16 stundu garajos kursos ar savām teorētiskajām un arī praktiskajām zināšanām dalījās dermatoķirurģijas pamatlicēji, Bernes universitātes (Šveice) profesori E. Haneke un Lasse R. Braathen. Kursu dalībnieki ar videosistēmu palīdzību varēja vērot profesora darbu uz ielā ekrāna un reizē to pašu atkārtot.