24
Nov, 2014

RSU Medicīnas Izglītības tehnoloģiju centrā norisinājās dermatoķirurģijas kursi

16 stundu garajos kursos ar savām teorētiskajām un arī praktiskajām zināšanām dalījās dermatoķirurģijas pamatlicēji, Bernes universitātes (Šveice) profesori E. Haneke un Lasse R. Braathen. Kursu dalībnieki ar videosistēmu palīdzību varēja vērot profesora darbu uz ielā ekrāna un reizē to pašu atkārtot.

 

RSU Medicinas Izglitibas tehnologiju centrs RSU Medicinas Izglitibas tehnologiju centrs RSU Medicinas Izglitibas tehnologiju centrs RSU Medicinas Izglitibas tehnologiju centrs RSU Medicinas Izglitibas tehnologiju centrs  RSU Medicinas Izglitibas tehnologiju centrs RSU Medicinas Izglitibas tehnologiju centrsRSU Medicinas Izglitibas tehnologiju centrs

Comments