Actualities

13
Aug, 2016

Nam euismod nulla et erat commodo, quis venenatis est porta.

Nam euismod nulla et erat commodo, quis venenatis est porta.

8:30-9:20

Registration

 

9:20-9:30

Jānis Ķīsis (Latvia)

Conference opening speech

9:30-9:55

 Dan Grasmanis (Latvia)

All about water -Known and unknown facts.

9:55-10:20

Хворик Дмитрий Фёдорович, доктор медицинских наук, профессор (Belarus)

Инфекции, передаваемые половым путём и проституция в истории Гродненской губернии.

10:20-10:45

Didzis Gavars (Latvia)

"Diagnostics of Borreliosis in Latvia and beyond"

10:45-11:10

Prof. Ingmārs Mikažāns (Latvia)

History of urethritis: from Ancient times utill nowadays

11:10-11:20

MADARA Cosmetics uzstāšanās

 

11:20-12:00

Coffee break

 

12:00-12:25

Anda Stolarova (Latvia)

Skin Microbiota and Its Relation to Non-Infectious Skin Disease

12:25-12:50

 Assoc. Prof. Dr. Ruta Ganceviciene (Lithuania)

Management of severe acne”

12:50-13:15

Prof. Natalia Manturova, PhD, MD (Russia)

"The Combined Approach of a Plastic Surgeon and Dermatologist to Facial Rejuvenation"

13:15-13:40

Prof. Roman J. Nowicki (Poland)

Polish Guidelines for the Management of Atopic Dermatitis

13:40-14:30

Lunch

 

14:30-14:55

Prof. Ilona Hartmane

Personalized medicine in the treatment of skin diseases.

14:55-15:20

Dr. Med. Iveta Ivdra (Latvia)

Occupational exposures in dermatology


16
Jan, 2019

Vēsule veselības aprūpes speciālistam zālēm "Belkyra"

Informējam, ka Zāļu valsts aģentūrā ir saskaņota vēstule veselības aprūpes speciālistam par reģistrācijas apliecības īpašnieka "Allergan Pharmaceuticals International Limited" zālēm "Belkyra" (dezoksiholskābe) saistībā ar injekcijas vietas nekrozes risku. Pilns vēstules teksts atrodams Latvijas Zāļu reģistrā, kur tas ir pievienots zālēm "Belkyra 10 mg/ml šķīdums injekcijām". Šī informācija ir publicēta Zāļu valsts aģentūras mājaslapā. 

Informējam, ka Zāļu valsts aģentūrā ir saskaņota vēstule veselības aprūpes speciālistam par reģistrācijas apliecības īpašnieka "Allergan Pharmaceuticals International Limited" zālēm "Belkyra" (dezoksiholskābe) saistībā ar injekcijas vietas nekrozes risku.

Pilns vēstules teksts atrodams Latvijas Zāļu reģistrā, kur tas ir pievienots zālēm "Belkyra 10 mg/ml šķīdums injekcijām". Šī informācija ir publicēta Zāļu valsts aģentūras mājaslapā.